PMP麟兒  

此處為麟兒的電腦備份

dhc0312 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

IMG_2215  

OH!!!!!!!!!!!

dhc0312 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

IMG_1439    

今年二月份去過的美人塾

dhc0312 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

 IMG_2083  

 ↑第一次買紙膠帶///

dhc0312 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

0405.jpg  

↑這是我上大學交的作業www(騙鬼阿)

dhc0312 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()